Vývoj zabezpečení sboru hasičskou technikou 1885 – 1995

1885 – čtyřkolová ruční stříkačka – výrobek firmy Smékal, dar obce,
1904 – zbrojní vůz – dar obce, berlovka – z prostředků sboru, (ruční pumpa přenosná, trakačová),
1907 – parní stříkačka – sdružené prostředky sboru, obce a majitele továrny p. Lów-Beera,
1930 – autostříkačka Walter – sdružené prostředky sboru, obce a sbírky mezi občany,
1935 – osobní automobil – dar p. Eduarda Jaroše,
1965 – Praga RN – speciální hasičský vůz – ze státních prostředků,
1970 – PPS-12 – stát, (pojízdná přenosná stříkačka, výkon 1 200 l/min.),
1972 – OVZ-12 – stát, (dvoukolový výsuvný žebřík dosah 12 m),
1976 – T 805 – stát, (vojenský skříňový speciál),
1982 – Škoda 706-CAS 16 – upravený kropící vůz – stát,
1985 – PS 14 – převod ze Sboru Vlněny, (pojízdná dvoukolová stříkačka, výkon 1 400 l/min.),
1987 – Avia 31 – speciální hasičský vůz – stát,
1991 – T 805 valník – převod ze sboru Sasina, PPS 8 – převod ze sboru Sasina, (pojízdná přenosná stříkačka, výkon 800 l/min.),
1992 – T 138 – CAS 32 – z prostředků sboru a podnikatelů působících ve Svitávce, p. Kratochvíl a firmy Hájek – Sivera, (automobilová cisternová stříkačka výkon čerpadla 3 200 l/min.), na podvozku T 138.

Z výše uvedené techniky bylo do roku 1995 v majetku sboru stále provozuschopná tato technika:
1. Parní stříkačka,
2. Autostříkačka Walter,
3. Speciální hasičský vůz Praga RN,
4. OVZ-12(žebřík),
5. PS-14,
6. Škoda 706-CAS 16,
7. Avia 31,
8. T 805 valník,
9. PPS-8,
10.Tatra 138 CAS 32.