Přehled požárů ve Svitávce a v okolí 1885 – 1994

V letech 1885 – 1900 se sbor zúčastnil 33 požárů. Z největších můžeme jmenovat požár velkostatku v Lysicích a požár staré továrny v roce 1893, dále pak v roce 1854 u Fr. Poka a Fr. Pokorného ve Svitávce.

V letech 1900 – 1920 se sbor podílel na likvidaci 26 požárů, z toho k největším patřily požáry továrny ve Svitávce a továrny Kosmonos v Letovicích (1909) a dále velký požár v roce 1910 v Chrudichromech. V roce 1913 zasahoval sbor při požáru dvora ve Skalici a panského dvora ve Svitávce. Z menších požárů se můžeme zmínit o požárech v Chrudichromech (1905, 1910, 1908, dále požáru Na ostrůvku (1908), v roce 1911 likvidace požáru v Klevetově a v roce 1920 v Mladkově.
1921 – účast při 7 požárech, z toho u 5 velení, neboť sbor přijel jako první,
1922 – 2 požáry v místě a dvě povodně,
1923 – požár továrny Kosmonos v Letovicích,
1924 – sbor zasahoval u 4 požárů – Sebranice (Páral), Vísky (Toufar), Svitávka (Kučírek a Blažek),
1927 – zásah u 1 požáru v Podolí,
1928 – sbor byl alarmován k požáru zámecké stodoly v Letovicích, po příjezdu bylo konstatováno, že požár je zlikvidován silami sboru letovského,
1929 – zásahy u požárů ve Svitávce (Nedoma), v Mladkově (Adam), Vísky (Kalivod),
1930 – tento rok byl ve znamení velké požárovosti. 16.6. kůlny obecní cihelny, 19.6. nejdříve likvidace požáru v Boskovicích, odtud odjezd k požáru v Lysicích, 4.7. les za Lhotou Rapotinou zvaný Faberky, 18.8. požár dílen a obytného stavení statkáře Chlupa v Boskovicích, 24.8. hořely chlévy rolníka Stejskala ve Lhotě Rapotině, 19.8. požár u říd.učitele v.v. Rutara (zdolán v zárodku přispěchavšími občany), 18.8. požární hlídka zabránila vzniku požáru u Dokoupilových, 24.11 zásah u požáru dvou stodol rolníka Přibyla v Sudicích a zásah u požáru v Boskovicích.
1931 – zásahy u požárů: 8.6. mlýn v Doubravici, 19.4. lihovar v Letovicích, 19.8. Podolí, 2.9. dvě usedlosti ve Voděradech, 2.10. usedlost p. Záboje ve Voděradech. Mimo těchto zásahů vyjížděl sbor k požárům v Černé Hoře a Korbelové Lhotě.
1932 – v zárodku likvidován požár obchodu p. Šmídy ve Svitávce,
1933 – 8.5. Hurábova cihelna v Boskovicích, 4.6. zásah s parní stříkačkou požáru Křižánku, 8.12. stodola a sláma v Újezdě u Kunštátu, požár likvidován před příjezdem, 26.12 výjezd k požáru v Zábludově, 16.9. výjezd k požáru v Borové
– vzhledem k výjezdu s parní stříkačkou se pro velikou vzdálenost družstvo vrací,
1934 – sbor telefonicky vyzván k pomoci u požáru v Boskovicích (Doubravská ulice),
1935 – 13.5. včasným zásahem našeho sboru se podařilo lokalizovat požár dvoru velkostatku kunštátského v Sebranicích, 9.6. v den oslav výročí založení našeho sboru zasahoval sbor o půl druhé v noci při požáru domku p. Poláka, 15.7. zásah u požáru p. Kohoutka (řezníka), 22.8. lokalizace a likvidace požárů lesa v Hrbatých,
1936 – 24.5. odpoledne vznikl od blesku požár staré továrny. Sbor se činně zúčastnil jeho likvidace. 16.6. vyjel sbor k požáru Staňkovy kůlny v Chrudichromech.
V r. 1937 se sbor zúčastnil záchranných prací při vzniklých povodních dne 21.3. a 2.5.
4.5.1938 požár stohu p. Veselého, 6.9. dva stohy Slámy. Hofmana, 25.8. držel zbor pohotovost při povodni, 15.10. se sbor zúčastnil požáru velkostatku v Kunštátě, 9.2. požár u obchodníka Svobody v Chrudichromech. 23.5.1941 požár obecního domku v Chrudichromech, 16.12. požár stodol v Sebranicích.
V r. 1942 zásah při požáru kůlny p. Koukala dne 19.3. o čtvrté hodině ranní, 11.5. požár rodinného domku na Sasině o půl třetí ráno, 29.12. požár textilní továrny p. Červinky v Letovicích.
27.4.1943 požár rodinného domku p. Přichystala na Vískách.
19.7.1945 požár na Klevetově.
20.8.1947 požár lesa u Skalice, 10.9. požár travního prostoru na Sasině, 23.10. požár provozní budovy závodu Biola v Letovicích.
V r. 1948 naše jednotka zasahovala u dvou požárů a sice jednoho polního a jednoho v Letovicích.
3.4.1949 požár lesa u Lhoty Rapotiny, 7.7. vyhlášen poplach ve Skalici – hořely na smetišti staré hadry, 12.8. při žňové hlídce zjištěn požár a vyjeto k hořící usedlosti v Rájci – nepracovalo se.
V r. 1952 požár mlýna pod Bačovem u lesa u Zboňku.
V r. 1959 požár polního výmlatiště JZD Svitávka, 17.10. požár lesa z Lhoty Rapotiny, 12.5. požár u p. Fr. Matušky v zárodku zlikvidován.
14.4.1961 14.4.1961 požár strážního domku ČSD Svitávka.
V r. 1962 požár lesa u Lhoty Rapotiny.
V r. 19/pbr /63 výjezd k požáru na Vískách.
30.6.1966 30.6.1966 požár trávy na pozemku ČSSS Svitávka a slámy u koupaliště.
V r. 1967 požár rodinného domku p. Blahy ve Svitávce a p. Lepky v Sebranicích.
V r. 1968 požár v ZDŠ Svitávka – v zárodku likvidován. Požár pražců na nádraží ve Skalici dne 24.5.1969, 7.4. požár jetelového podbr /sevu v Pohradiští a požár sptohu slámy u kravína, 21.11. účast při požáru Sběrných surovin v Letovicích.
24.6.1970 24.6.1970 požár u stolaře Svobody ve Svitávce, 17.7. požár přádelny v n.p. Vlněna, 1.9. účast při záchranných akcích u Lhostejná v Moravském krasu (čerpání vody z Amatérské jeskyně, kde uvízli dva speleologové), 9.9. požár OPP ve Svitávce.
26.3.1973 26.3.1973 požár travního prostoru u Labutě, 11.10. požár hospodářské budovy u Jurků na Sasině.
21.9.1974 požár slámy ve Voděradech.
23.9.1975 požár prostoru a slámy za autostrádou.
30.8.1977 požár slámy u Mladkova, 17.9. požár kolny p. Jurky ve Svitávce.
29.-31.V roce 1907 byla bohatá kulturně-společenská činnost (dvě divadla, 2 výlety, 1 ples). ObRok 1914 – 1918 – Světová válka postihla krutě i náš sbor, neboť téměř všichni sboroví činovníci byli povoláni k vojenské službě. Sbor činil opatření pro zdárnou svoRoku u činnost a vydal provolání k občanům, kteří nepodléhali vojenské povinnosti, aby se přihlásili za člena sboru, neboť jen tak mohlo se čeliti případnému neštěstí. Dále jednáno se Sokolem DTJ, aby pomohly Sboru vykonávati noční hlídky. 27.4.1943 požár rodinného domku p. Přichystala na Vískách.ecní výbor daroval sboru 800 korun na zakoupení další výstroje a výzbroje. Mimo jiné bylo zakoupeno 5 berlovek. Výtěžek jednoho divadla věnoval sbor na zakoupení obuvi pro chudé žáky místní školy. V roce 1908 sbor uspořádal a vyvíjel kulturně-společenskou činnost zhruba ve stejném rozsahu jako předcházejícího roku. Z řad sboru odešel navždy podnáčelník bratr Josef Křipský ml. Za zásluhy byli jmenováni čestnými členy bratr Kupsa Jan, Kříž Jan a Michal.br /7.1980 čerpání vody ze zatopených sklepů po průtrži mračen ve Svitávce.
19.5.1982 Rok 1914 – 1918 – Světová válka postihla krutě i náš sbor, neboť téměř všichni sboroví činovníci byli povoláni k vojenské službě. Sbor činil opatření pro zdárnou svou činnost a vydal provolání k občanům, kteří nepodléhali vojenské povinnosti, aby se přihlásili za člena sboru, neboť jen tak mohlo se čeliti případnému neštěstí. Dále jednáno se Sokolem DTJ, aby pomohly Sboru vykonávati noční hlídky. 27.4.1943 požár rodinného domku p. Přichystala na Vískách.Rok 1914 – 1918 – Světová válka postihla krutě i náš sbor, neboť téměř všichni sboroví činovníci byli povoláni k vojenské službě. Sbor činil opatření pro zdárnou svou činnost a vydal provolání k občanům, kteří nepodléhali vojenské povinnosti, aby se přihlásili za člena sboru, neboť jen tak mohlo se čeliti případnému neštěstí. Dále jednáno se Sokolem DTJ, aby pomohly Sboru vykonávati noční hlídky. 27.4.1943 požár rodinného domku p. Přichystala na Vískách.pomoc při živelné pohromě (průtrž mračen) v Krchůvku.
13.6.1984 účast při hasebních pracích při požáru pily v Rájci.
18.5.1988 dvojí zásah při zahoření uhlí v uhelně restaurace Morava ve Svitávce.

11.11. zásah při hašení požáru od vznícených sazí v komíně u Hrubých ve Svitávce.

17.11. účast při hasebních pracích požáru sudičky obilí ve Skalici. Likvida Přehled požárů ve Svitávce od roku 1885 – 1994 a zásahy požárního sboru doma i v obr /kolíce požáru suché trávy ve Svitávce za Bílkovými a skládky odpadu na Skalkách. Výjezd k požáru provozovny Vkus v Letovicích.
7.7.1989 výjezd k požáru teletníku v Sebranicích.
2.4.1990 požár rodinného domku v Míchově. Likvidace požáru lesa

6.8. u Lazínova

11.8. na Bačově.
29.7.1991 požár kravína v Kunících.
17.8.1991 požár seníku na kravíně ve Svitávce.
20.8.1991 likvidace hořícího obilí v Domkách ve Svitávce.
5.10.1991 hasební prácí při likvidaci požáru lesa v Újezdě u Boskovic.

16.9. zahoření skládky na Skalkách.
1.3.1992 hašení hořící trávy na Lubinách

12.4. výjezd na les za koupalištěm.

24.4. hořící les v Mladkově,

27.4. hořící les v Nýrově.

28.4. zásah při hašení požáru odvodního komína ve Svitávce.

23.5. požár rodinného domku ú. Kratochvíla ve Svitávce.

22.7. účast při hasebních pracech hořícího lesa na Suchým.

8.8. likvidace požáru od blesku rodinného domku ve Vanovicích.

10.8. hašení seníku na Okrouhlé,

11.8. likvidace hořící trávy na Bačově.

8.9.1993 požár lesa u Letovic.

26.4. hořící tráva za Bílkovými.

2.5. požár lesa ve Ždárné.

23.5. výjezd k požáru osobního auta na Vískách.

13.8. zásah při požáru rodinného domku v Jabloňanech.
1.8.1994 v 05.00 hod. likvidace hořícího seníku ve Skalici. Tentýž den v 16.30 hod. výjezd k požáru lesa na Prostředním Poříčí.

U všech těchto akcí a požárů tak, jak bylo lze z dostupných pramenů zjistit, se aktivně zúčastnil náš hasičský sbor technikou i lidskou prací.