Historie Sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Svitávce byl založen roku 1878 a sídlil ve zdejší bývalé vlněně, nato roku 1885 byl založen sbor dobrovolných hasičů. V této době se ke sboru přihlásilo celkem 28 členů, současně bylo usneseno, aby členové platili poplatek ve výši 1,20 zlatých. Obec Svitávka darovala sboru stříkačku, která byla u firmy Smékal vyměněna za novou čtyřkolovou po doplacení obnosu 460 zlatých. Tento obnos zaplatila obec, z čehož bylo patrno, že obecní zastupitelstvo mělo pochopení pro sbor hasičů a proto je taky podporovalo nejen morálně ale i finančně. Pro špatný finanční stav sboru navrhl náměstek velitele, aby dva členové sboru vybrali od občanů zápůjčky 5 zlatých, které se v příštím roce budou i s úroky vyplácet. Když k proplacení došlo, nechtěli věřitelé svých peněz a tak se je rozhodli darovat.
Rokem 1899 bylo upraveno cvičiště, již v tehdejší době byla vidět snaha po činnosti vzdělávací, aby se povznesl život ve Svitávce. Z toho důvodu koupil i jeviště, které bylo postaveno v Panském domě a zároveň byl zvolen odbor pořádání zábav a divadel. Obecní zastupitelstvo uznalo důležitost hasičského sboru, a proto darovalo sboru zbrojní hasičský vůz za 700 korun.
Světová válka postihla krutě i náš sbor, téměř všichni členové byli povoláni do vojenské služby. A tak členové udělali opatření pro svou činnost a vydal pár vět k občanům, aby ti, kteří nepodléhali vojenské povinnosti se přihlásili za člena sboru, protože jen tak se mohlo čelit případnému neštěstí.
Rokem 1992 dochází k výměně členských průkazek, proto byla zakoupena CAS 32 Tatra 138, téhož roku vznikla i Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., u které jsou pojištěni jak členové, tak i občané Svitávky.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů má aktuálně x členů, z toho činí 21 členů výjezdová jednotka. Naše jednotka je zařazena v plošném pokrytí jako JPOIII/1, tzn.: zajišťují výjezd zmenšeného družstva o počtu 3+1 do 10ti minut. Jednotka však nezasahuje pouze ve svém rajónu, ale zasahuje i mimo území svého zřizovatele tj. mimo katastrální území městyse Svitávka. Jednotka nejčastěji zasahuje u požárů, technických pomocí nebo i likvidaci přírodních katastrof.
Každým rokem členové pořádají sběr železného šrotu, podílíme se na dění v obci jako je dýňová slavnost, kde členové dělají stezku odvahy, Mikuláše či dokonce i Jarmark. Výjezdová jednotka je pravidelně proškolována a v rámci spolupráce s ostatními jednotkami jezdí do školícího zařízení v Tišnově. Zde si členové také dělají kurzy, jako jsou nositel dýchací techniky, který je pro tuto činnost důležitý, obsluha motorových pil, základy zdravotnických znalostí apod.
V roce 2018 se 5 členů zúčastnilo právě ve zmiňovaném středisku kurzu technik ochrany obyvatelstva, jehož úkolem je chránit občany před jakoukoliv mimořádnou událostí. V rámci 100letého výročí byla naše jednotka pozvána do Prahy, kde se konala hasičská fontána. Této akce se zúčastnilo několik set hasičů.
Městys se nachází v okrese Blansko v blízskosti města Boskovice. Svitávka se dělí na dvě části: vlastní Svitávku a vesnici Sasina. Ve Svitávce žije přibližně 1800 obyvatel.