Category: 2015

12. Požár 10.8. 2015 Prostřední Poříčí

Popis: Jednotka vyslána k požáru pole. Na místě prováděno hašení strniště pomocí asanační lišty Renault, a prováděna kyvadlová doprava vody , Tatra provádí hašení pomocí otočného děla, a provádí kyvadlovou dopravu vody.

Ohlášení: 13:59 hod.             Návrat: 16:45 hod.

Technika: CAS 15 Renault      CAS 32 Tatra 148

Účast: Bartoněk L., Suk T., Kraváček J., Svoboda,. P

Jednotky na místě události: JSDH Svitávka

0

11. Požár 7.7. 2015 Letovice

Popis: Jednotka vyslána na požár skládky. Jednotka po příjezdu doplnila z vozida Renault vozidlo ze stanice Kunštát a Tatra doplnila JSDH Letovice. Pak obě vozidla kyvadlovou dopravou jezdila pro vodu na čerpací stanovište ke zbrojnici JSDH Letovice.

Následné střídání lidí na proudech při dohašování

Ohlášení: 13:18 hod.             Návrat: 16:01 hod.

Technika: CAS 15 Renault      CAS 32 Tatra 148

Účast: Bartoněk L., Kraváček M., Kraváček J., Jaroš L., Jokeš J.,

Jednotky na místě události: JSDH Svitávka, PS Blansko, PS Boskovice, PS Kunštát, SDH Boskovice, SDH Letovice

0

10. Požár 4.7. 2015 Boskovice

Popis: Jednotka vyslána na požár lisu v obchodním domě Kaufland. Jednotka tvoří zálohu na místě.

Ohlášení: 14:44 hod.               Návrat: 15:20 hod.

Technika: CAS 15 Renault         CAS 32 Tatra 148

Účast: Kraváček M., Kraváček J., Němec R., Jaroš L., Svoboda L. st.,

Jednotky na místě události: JSDH Svitávka , PS Boskovice, PS Blansko, JSDH Boskovice I, JSDH Boskovice II

0

9. Požár 29.6. 2015 Boskovice

Popis: Jednotka vyslána k požáru koňských stájí. Po příjezdu na místo jednotka vytváří proud C, plnící stanoviště a provádí rozhrabávání požářiště.

Ohlášení: 14:58 hod.                       Návrat: 20:25 hod.

Technika: CAS 15 Renault              CAS 32 Tatra 148

Účast: Kraváček M., Suk T., Kraváček J., Dvořáček P., Kohoutek M., Jokeš J.

Jednotky na místě události: JSDH Svitávka , PS Blansko, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Boskovice I.

0

8. Požár 24.6. 2015 Boskovice

Popis: Požár skladu jedna se o TC.

Ohlášení: 13:04 hod. Návrat: 14:15 hod.

Technika: CAS 15 Renault

Účast:

Jednotky na místě události: JSDH Svitávka , PS Boskovice, JSDH Boskovice I, JSDH Boskovice II

0