Category: 2014

19. Požár 22.10.2014 Sebranice

Popis:  Jedná se o požár dvou traktorů v areálu zemědělského družstva. Jednotka provedla ochlazování okolních budov 1 C proudem. Dva členi v dýchací technice provedli hašení traktorů 1 C proudem. Dále jsme doplnovali vodu.

Ohlášení:                               Návrat:

Technika: CAS 20 Renault,    CAS 32  Tatra 148

Účast: Suk T. Bartoněk L., Bartoněk J., Peterka J., Němec R., Kraváček M., Kraváček J., Dvořáček P

Jednotky na místě události: PS Kunštát , PS Boskovice, JSDH Svitávka, JSDH Sebranice, PS Blansko.

Foto zde:

0

18. Požár 22.10.2014 Letovice

Popis:  Požár diskotéky v Letovicích. Jedná se o TC.

Ohlášení:                                     Návrat:

Technika: CAS 20 Renault

Účast: Suk T., Dvořáček P., Kraváček M., Kraváček J., Bartoněk L.

Jednotky na místě události: PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Svitávka

 

0

17. Požár 22.9.2014 Boskovice

Popis: Jedná se o požár odsavače v Minervě na ulici Sokolská. Jednotka jako záloha na místě události.

Ohlášení: 12.24 hod        Návrat:  12:45 hod.

Technika:  CAS 20 Renault,  CAS  32 Tatra 148

Účast:  Suk T., Kraváček M., Bartoněk L., Němec R.

Jednotky na místě události: PS Boskovice, JSDH Boskovice, JSDH Boskovice II, JSDH Svitávka.

0

16. Technická pomoc 22.9.2014 Míchov

Popis: Jedná se o znečištění vozovky bahnem. Jednotka provedla odstranění pomocí lopat a následně umyla vozovku vysokotlakým proudem.

Ohlášení: 07.54 hod.          Návrat: 08:43 hod.

Technika:  CAS 20 Renault

Účast:  Suk T., Kraváček M. Kraváček J., Kohoutek M.

Jednotky na místě události: PS Boskovice, JSDH Svitávka

 

0

15. Technická pomoc 20.9.2014 Svitávka

Popis:  Odčerpání vody z komunikace v Domkách ve Svitávce .

Ohlášení:  18:15 hod        Návrat: 19.05 hod.

Technika: CAS 20 Renault

Účast: Bartoněk R., Bartoněk L., Kraváček M., Kraváček J., Suk T., Peterka J., Svoboda L.st., Suk J.

Jednotky na místě události: PS Boskovice, JSDH Svitávka.

0