Category: 2013

13. Požár 6.12.2013 Letovice

Popis:  Jednotka vyjela na požár v lakovně Letovických strojíren. Na místě zjištěn požár filtrů v lakovně. Nasazena přetlaková ventilace.

Ohlášení:     10:58 hod.                       Návrat:   12:07 hod.

Technika:  Cas 15 Renault

Účast:  Bartoněk L. Bartoněk J.,  Peterka J., Vavříček Z..

Jednotky na místě události: PS Boskovice, PS Kunštát., PS Blansko, SDH Letovice, SDH Svitávka

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12. Požár 19.11.2013 Sasina

 Popis:  Jednotky vyjely k požáru sazí v komíně. Provedli jsme vyčištění komínové tělesa. 17:05 – Lokalizace, 18:24 – Likvidace. Odjezd jednotek.

Ohlášení: 16:46 hod.           Návrat: 18:29 hod.

Technika: CAS15 Renault         CAS 32 Tatra 148

Účast:   Bartoněk R., Bartoněk L., Jaroš L., Suk T., Svoboda P., Svoboda L.st., Kraváček M., Kraváček J., Dvořáček P., Peterka J..

Jednotky na místě události:  PS Blansko, PS Boskovice, SDH Svitávka

 

Foto zde:

0

9. Technická pomoc Letovice 10.10.2013

Popis: Jednotky vyjely do Letovic, kde hrozí protržení hráze. TM jede na místo. Hasiči na místě přečerpávájí cca 17 tisíc kubíku vody. Na místě spolupracují se starostou obce, situaci řeší i Povodí Moravy, které zregulovalo průtok vody v řekách Svitava a Křetinka. Na místo dojel hasičský jeřáb a další technika pro zpevnění hráze a stavidel.

Ohlášení: 10:23 hod.         Návrat:  17:30 hod.

Technika:          CAS 15 Renault    Avie A31

Účast:      Suk T., Kraváček M., Svoboda L.ml. Bartoněk R., Suk J., Svoboda L. st., Jaroš L., Vavříček Z.

Jednotky na místě události:    KŘ HZS Jmk, PS Blansko, PS Boskovice, SDH Kunštát, SDH Letovice, SDH Velké Opatovice, SDH Svitávka, PS Lidická

Foto zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0