Category: Akce

TFA Doubravice nad Svitavou

V sobotu 3.8.2019 se konal v obci Doubravice nad Svitavou již 5 ročník TFA Doubravice nad Svitavou. Počasí bylo ze začátku pěkné ani horko, ani zima. Za celou jednotku se účastnili pouze 2 členové. V této soutěži jde o to ukázat co ve vás je. Mezi disciplíny se řadí např. roztažení  hadic, přenesení dvou barelů, přetočení  pneumatik atd. Musíme říct, že i po tak obtížné dráze si účastník odvezl domů krásné 3. místo. I letos jako poprvé si vyzkoušeli formu tandem kdy byla celá dráha rozdělená pro dva členy. Nevýhodou bylo to, že začalo pršet a tak se celá dráha ztížila. Zde se umístili na nádherném 8. místě. Srdečně gratulujeme!

0

Den otevřených dveří Sv. Florián květen 2019

Ani dnešní počasí nás neodradilo, k tomu abychom jsme si užili den. Na svatého Floriána jsme připravily pro děti soutěže. Za každý splněný úkol dostali děti malou sladkost a razítko, které sbírali na soutěžní kartičku. Celkem bylo 6 stanovišť. Po splnění všech disciplín dostali děti diplom a samozřejmě pití či si mohli upéct párek. Kolem 16hod. byla vyhlášená tombola. Každý, kdo chtěl si mohli vyzkoušet i práci s AED a resuscitaci, se kterou se dennodenně setkáváme. V podvečer sice začalo poprchávat, ale ani to nám nezabránilo abychom si dnešní den pořádně užili společně s Vámi. Myslíme, že akce byla vydařená a tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili a také školícímu zařízení Tišnov za vypůjčení dýchací panny a AED defibrilátoru.

0

Sbírka humanitární pomoci povodně 2013

Naše jednotka nabídla Hasičskému záchrannému sboru jihomoravského kraje účast na likvidaci povodňových škod. Kraj naši pomoc přijal a  jednotka měla odjet 7.6.2013. Na základě této informace jsme zorganizovali sbírku humanitární pomoci, kterou jsme chtěli odvést do míst zasažených  povodní. Jelikož  voda v zaplaveném území stále neklesla  naše jednotka  nebyla zatím na místo odeslána, proto jsme přijali nabýdku Hasičského záchranného sboru Blansko , kterému jsme předali vybranou humanitární pomoc a ti ji odvezli do postižené oblasti na Mělnicku. Tímto chceme poděkovat jak jednotlivým občanům tak firmám (stavebniny Flamex, Hájek Karel), spolkům (Ochotnické divadlo, Mateřské centrum Ferda) a Městysi Svitávka, kteří přispěli do sbírky.

Foto zde:

 

 

0
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde