Category Group: All

Holds all the categories.

Historie Sboru

12.6.2020 Od admin

Sbor dobrovolných hasičů ve Svitávce byl založen roku 1878 a sídlil ve zdejší bývalé vlněně, nato roku 1885 byl založen sbor dobrovolných hasičů. V této době se ke sboru přihlásilo celkem 28 členů, současně bylo usneseno, aby členové platili poplatek ve výši 1,20 zlatých. Obec Svitávka darovala sboru stříkačku, která byla u firmy Smékal vyměněna […]