Měsíc: Prosinec 2015

17. 18.9. 2015 Kladoruby

12.12.2015 Od admin

Popis: Jednotka před příjezdem na místo odvolána. Ohlášení: 11:18 hod.             Návrat: 11:45 hod. Technika: CAS 15 Renault      CAS 32 Tatra 148 Účast: Bartoněk L., Kraváček M., Kraváček J., Suk T., Jokeš J., Jednotky na místě události: JSDH Svitávka

16. 17.9. 2015 Zábludov

12.12.2015 Od admin

Popis: Jednotka vyslána na požár pole. Jednotka provádí hašení pomocí vysokotlakého proudu, ostatní členi pomocí jednoduchých hasebných prostředků provádí dohašování a rozhrabavání požářiště. Dále jednotka použila stožár k nasvícení místa požáru. Ohlášení: 21:35 hod.             Návrat: 00:15 hod. Technika: CAS 15 Renault      CAS 32 Tatra 148 Účast: Bartoněk L., Kraváček M., Kraváček J., Suk T.,, Peterka […]

15. Požár 1.9. 2015 Skalice nad Svitavou

12.12.2015 Od admin

Popis: Jednotka vyslána k požáru RD, namístě požáru použit rozkládací žebřík. Jednotka vyklízí půdní prostory. Vozidla připravena k doplňování vody na místě požáru. Dva členové v dýchací technice v pohotovosti. Ohlášení: 16:39 hod.             Návrat: 18:37 hod. Technika: CAS 15 Renault      CAS 32 Tatra 148 Účast: Bartoněk L., Kraváček M., Kraváček J., Suk T., Jokeš J., […]

14. Požár 20.8. 2015 Skalice nad Svitavou

12.12.2015 Od admin

Popis: Jednotka vyslána na požár průmyslového objektu. Po příjezdu na místo vytváří 3. útočný proud pomocí 3 „c“ hadic a provádí vynešení tlakových láhvý mimo místo požáru. Čtyři členové v dýchací technice. Taktické cvičení. Ohlášení: 10:11 hod.             Návrat: 11:27 hod. Technika: CAS 15 Renault Účast:  Kraváček M., Kraváček J., Peterka J., Dvořáček P., Suk T., […]

13. Technická pomoc 18.8. 2015 Svitávka

12.12.2015 Od admin

Popis: Jednotka vyjela odčerpat vodu v průchodu pod železniční tratí. Pomocí kalového a plovoucího čerpadla. Na místě zásahu jednotka provádí opakované odčerpávání v důsledku stáleho přítoku vody. Ohlášení: 12:48 hod.             Návrat: 19:21 hod. Technika: CAS 15 Renault Účast: Bartoněk L.,  Kraváček J., Suk T,. Jokeš J., Suk J,. Dvořáček P,. Kohoutek M,. Jednotky na místě […]