13. Technická pomoc 31.7.2014 Letovice

14.11.2014 Od admin

Popis:  Jedná se o čištení stavidla v areálu továrny Tylex. Následně jednotka provedla zvednutí stavidla ve Svitávce a  odčerpala vodu  pod železniční tratí.

Ohlášení: 16:27 hod.       Návrat: 20:45 hod.

Technika: CAS 20 Renault,  CAS 32 Tatra 148,   DA Avia A31

Účast: Bartoněk R., Bartoněk J., Jaroš L., Dvořáček P., Suk T., Němec R., Kraváček M., Kraváček J., Svoboda P., Suk J., Jokeš J., Peterka J.