Měsíc: Říjen 2013

9. Technická pomoc Letovice 10.10.2013

10.10.2013 Od admin

Popis: Jednotky vyjely do Letovic, kde hrozí protržení hráze. TM jede na místo. Hasiči na místě přečerpávájí cca 17 tisíc kubíku vody. Na místě spolupracují se starostou obce, situaci řeší i Povodí Moravy, které zregulovalo průtok vody v řekách Svitava a Křetinka. Na místo dojel hasičský jeřáb a další technika pro zpevnění hráze a stavidel. […]