6.Plnění čističky odpadních vod 23.7.2013 Svitávka

23.7.2013 Od admin

Dne 23.7.2013  naše jednotka provedla na žádost Městyse Svitávka  technický zásah a to načerpání nově zbudované čističky odpadních vod ve Svitávce.

Čistička najíždí na zkušební provoz a jelikož je potřeba odzkoušet veškeré technologie a celkovou funkčnost čističky, napouštěli  jsme jednotlivé komory  vodou a následně budou prováděny zkoušky.

Technický zásah začal v 06 :30 hod  a trval včetně praní hadic a úklidu techniky do 19:15 hod

Foto zde: