Monthly Archive: Červenec 2013

6.Plnění čističky odpadních vod 23.7.2013 Svitávka

Dne 23.7.2013  naše jednotka provedla na žádost Městyse Svitávka  technický zásah a to načerpání nově zbudované čističky odpadních vod ve Svitávce.

Čistička najíždí na zkušební provoz a jelikož je potřeba odzkoušet veškeré technologie a celkovou funkčnost čističky, napouštěli  jsme jednotlivé komory  vodou a následně budou prováděny zkoušky.

Technický zásah začal v 06 :30 hod  a trval včetně praní hadic a úklidu techniky do 19:15 hod

Foto zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5. Požár 11.7.2013 Boskovice

Popis:  Jednotky vyjíždí na požár dřevěné konstrukce. Jde o požár hájenky, zasaženy všechny vnitřní prostory. Lokalizace 3:32. Bylo zřízeno čerpací stanoviště, jednotky provádí rozebírání konstrukce a dohašování.

Ohlášení:  03:20 hod.         Návrat:  07: 51 hod.

Technika:     CAS 15 Renault,      CAS 32 Tatra

Účast:  Bartoněk R., Bartoněk L., Bartoněk J., Kraváček M., Kraváček J., Jaroš L., Peterka H.,

Suk T.,

Záloha na stanici:  Nečas L.

Jednotky na místě události: PS Boskovice,   JSDH Boskovice,  JSDH Boskovice II,  JSDH Svitávka,  PS Blansko,  Policie ČR

 

Foto zde:

 

 

 

 

0